Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka?
Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,
ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Kun paljon kansaa kokoontui ja ihmisiä kulki joka kaupungista hänen tykönsä, puhui hän vertauksella:
"Kylväjä meni kylvämään siementänsä. Ja hänen kylväessään putosi osa tien oheen ja tallautui, ja taivaan linnut söivät sen.
Ja osa putosi kalliolle, ja oraalle noustuaan se kuivettui, kun sillä ei ollut kosteutta.
Ja osa putosi orjantappurain sekaan, ja orjantappurat kasvoivat mukana ja tukahuttivat sen.
Ja osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja teki satakertaisen hedelmän." Tämän sanottuaan hän lausui suurella äänellä: "Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon".
Niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä, mitä tämä vertaus merkitsi.
Hän sanoi: "Teidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksissa, että he, vaikka näkevät, eivät näkisi, ja vaikka kuulevat, eivät ymmärtäisi.
Vertaus on tämä: siemen on Jumalan sana.
Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi.
Ja mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta: ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat.
Mikä taas orjantappuroihin putosi, ne ovat ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää.
Mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä.
Ei kukaan joka sytyttää lampun, peitä sitä astialla tai pane vuoteen alle, vaan panee sen lampunjalkaan, että sisälletulijat näkisivät valon.

perjantaina, marraskuuta 25, 2011

Jumala on sama eilen, tänään ja huomenna

Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Hebr. 13:8. Jokainen sukupolvi on luullut olevansa edistyneempi, kuin edellinen. Usein vedotaan siihen, että Raamattu on vanhanaikainen tuhansia vuosia vanha kirja. Kuitenkin ne asiat, mihin Jeesus antaa ohjeita, eivät muutu. Ne liittyvät ihmisen perusluontoon, joka itsessään hakee vain tyydytystä itselleen. Siksi Jeesuksen ohjeet Raamatussa eivät vanhene, vaan toimivat tämän maailmanajan loppuun saakka. Samalla tavalla rakkaudettomuus muita ihmisiä kohtaan, pettäminen, itsekkyys, kunnianhimo, ahneus, abortit, juopottelu jne. vaikuttavat nyt, kuin tuhat vuotta sitten. Ja samalla tavalla ne tulevat vaikuttamaan tulevaisuudessakin. Ulkoisen maailman muuttuminen tai kehittyminen ei muuta sitä tosiasiaa, millainen ihminen on sisältä. Ilm. 12:12 "Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!" 12:17 "Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus". Saatana on jo lyöty ja raivoaa, koska tietää, että hänellä on vain vähän aikaa. Siksi elämä on rankkaa maapallolla. Saatana hyökkää erityisesti uskovia vastaan. Eihän hänen enää tarvitse omiaan tuhota, he ovat jo matkalla kohti tuhoa. Ei hän omiaankaan rakasta, vaikka heille valehteleekin, tuudittamalla heidät maallisten himojen onnelaan. Hänen perimmäinen tarkoituksensa on kuitenkin tappaa ja tuhota jokainen ihminen, joka on luotu Jumalan kuvaksi. Eniten hän hyökkää perheiden kimppuun, koska perheenjäsenten keskinäinen yhteys ja rakkaus on suurin voimavara. Avioliitto kuvaa Jeesuksen ja seurakunnan yhteyttä. Sielunvihollinen valehtelee, että avioliitto on vanhentunut instituutio. Do what you want...kukaan ei saa sinua estää toteuttamasta itseäsi..nämä ovat suurimmat valheet. Avioliittojen tuhoutumista edistää myös Ahabin ja Iisebelin henkivallat, missä mies on heikko ja vastuuton ja nainen valtaa käyttävä ja kunnianhimoinen. Nämä henkivallat vaikuttaisivat myös ruokkivan toisiaan: vastuuton mies saa naisen käyttämään päätäntävaltaa ja dominoiva nainen tekee miehen veltoksi. Näissä asioissa on hyvä uskovien herätä huomaamaan, miten sielunvihollinen toimii. Tietoisuus asioista toimii jo vastustavana tekijänä. Jeesus on seurakunnan pää ja Jumala on Jeesuksen pää. Kuin myös mies on naisen pää, ja Jumala miehen pää. Mutta ei alistamalla, niinkuin Jeesuskin kutsuu jokaista vapaaehtoisesti rakkaudella. Ja niinkuin seurakuntana kunnioitamme Jeesusta ja noudatamme Hänen ohjeitaan, koska tiedämme Hänen toimivan meidän parhaaksemme. Niin myös perheissä vaimo luonnostaan kunnioittaa miestään, koska tietää tämän toimivan parhaakseen. Jeesus tuli palvelemaan seurakuntaa. Efesol.kirj.5:25.Miehet rakastakaa vaimojanne,niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä ♥ Mark. 9:35 "Ja hän istuutui, kutsui ne kaksitoista ja sanoi heille: "Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, on hänen oltava kaikista viimeinen ja kaikkien palvelija." Vielä on kuitenkin pelastuksen päivä, aikaa kääntyä Jeesuksen puoleen..mutta kuinka kauan. Ehkä tänään on jo viimeinen päivä sinulle. 2Kor. 6:2 "Sillä hän sanoo: "Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut." Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä."