Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka?
Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,
ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Kun paljon kansaa kokoontui ja ihmisiä kulki joka kaupungista hänen tykönsä, puhui hän vertauksella:
"Kylväjä meni kylvämään siementänsä. Ja hänen kylväessään putosi osa tien oheen ja tallautui, ja taivaan linnut söivät sen.
Ja osa putosi kalliolle, ja oraalle noustuaan se kuivettui, kun sillä ei ollut kosteutta.
Ja osa putosi orjantappurain sekaan, ja orjantappurat kasvoivat mukana ja tukahuttivat sen.
Ja osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja teki satakertaisen hedelmän." Tämän sanottuaan hän lausui suurella äänellä: "Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon".
Niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä, mitä tämä vertaus merkitsi.
Hän sanoi: "Teidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksissa, että he, vaikka näkevät, eivät näkisi, ja vaikka kuulevat, eivät ymmärtäisi.
Vertaus on tämä: siemen on Jumalan sana.
Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi.
Ja mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta: ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat.
Mikä taas orjantappuroihin putosi, ne ovat ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää.
Mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä.
Ei kukaan joka sytyttää lampun, peitä sitä astialla tai pane vuoteen alle, vaan panee sen lampunjalkaan, että sisälletulijat näkisivät valon.

torstaina, syyskuuta 30, 2010

Vapaus ja Vastuu

1 Moos.2:
18 Ja Herra Jumala sanoi: "Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva".
19 Ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi; ja niinkuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi oleva.
20 Ja ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille. Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut.
21 Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla.

22 Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo.
23 Ja mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu".
24 Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi.

Ef. 5:33 Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niinkuin itseänsä; mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä

1 Kor. 11:
8 Sillä mies ei ole alkuisin vaimosta, vaan vaimo miehestä;
9 eikä miestä luotu vaimoa varten, vaan vaimo miestä varten.

11 Herrassa ei kuitenkaan ole vaimoa ilman miestä eikä miestä ilman vaimoa.
12 Sillä samoin kuin vaimo on alkuisin miehestä, samoin myös mies on vaimon kautta; mutta kaikki on Jumalasta.

1. Piet. 3:7

Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi


Avioliitto on Jeesuksen ja seurakunnan peilikuva. Sielunvihollisen työtä on se, että nykyään ihmiset pysyvät myöhään avoliitoissa, jos menevät naimisiin ollenkaan. Ei uskalleta sitoutua, pitää olla vapaus. Ja usein sitten käyttäydytään avoliitoissa itsekkäästi ja välinpitämättömästi. Minun tarpeet ensin!! Minä haluan!! Minä kostan!!

Avioliitto testataan kriisissä. Rakastatko toista silloinkin, kun hän on heikoimmillaan. Jos et pysty rakastamaan silloin, ei se ole rakkautta. . Tuntuuko sinusta, ettet liitossasi saa, mitä haluat? Mutta oletko ajatellut, saako toinen sitä, mitä haluaa?
Pystytkö rakastamaan ketään? Onko puolisosi vain ihannekuvien summa? Ja kun se menee pirstaleiksi, mitä silloin rakastat? Itseäsi? Uutta mielikuvaa? Suljet rakkauden pois ja valehtelet itsellesikin, että et tarvitse rakkautta?

Tämä aikakausi on sellainen, ettei juurikaan löydy ihmistä, joka ei olisi jollain tavalla rikkimennyt: omien , läheisten tai suvussa kulkevien syntien kautta. Jokainen rikkomus sinun tekemänäsi tai sinua vastaan kovettaa sydäntäsi. Ja asteittain kovenee niin ettei pysty antamaan kenellekään rakkautta. Juuri tähän väliin tulee Jeesus: Hän rakastaa sinua niin ylitsevuotavasti, että se alkaa väkisinkin pursuilemaan sinusta ulos. Ensin hän antaa syntisi anteeksi ja tunnet vain valtavaa kiitollisuutta. Sen jälkeen haluaa vain ilosta hyppien alkaa seurata Häntä.

Matt. 19:8

Hän sanoi heille: "Teidän sydämenne kovuuden tähden Mooses salli teidän hyljätä vaimonne, mutta alusta ei niin ollut

Sananl. 4:23 Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähteeEräs lapsista sai varkkarissa aiheeksi kysymyksen, mihin piti vastata. Laitan sen tänne, koska Jumala antaa myös lapsille viisaita sanoja.

Kysymys kuului: Miksi Jumala ei ota kaikkia heti suoraan taivaaseen?
Näin se oli ymmärretty..
Jeesus odottaa että tulisimme vapaaehtoisesti hänen luoksensa
Rakkaus on vapaaehtoista. Siksi Jumala on laittanut vapauden valita. Kukaan ei rakasta pakottamalla. Siinä Jumala näkee rakkautemme, että tulemme hänen luokseen vapaaehtoisesti.

Korkea Veisu (Laulujen Laulu) 2:
7 Minä vannotan teitä, te Jerusalemin tyttäret, gasellien tai kedon peurojen kautta: älkää herätelkö, älkää häiritkö rakkautta, ennenkuin se itse haluaa

Lapsen suusta sen...ja Herra antaa sanat ♥

Tässä on myös paradoksi: sillä vaikka meillä on vapaus valita, eikä rakkautta voi pakottaa..Herra kuitenkin on Kaikkivaltias ja Hän vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen..joten Hän on valinnut meille puolison aikojen alusta asti. Kuten Herra tietää jo etukäteen sen, kuka on hänen morsiamensa, hän on säätänyt myös puolison.

Ihmiset tekevät virheitä, mutta Herra ei tee virheitä. Emme vain aina tahdo kuunnella Herran ohjeita.

Meillä on vapaus valita, mutta kannamme myös seuraukset ja vastuun. Synnillä on aina seurauksensa, vaikka saisimmekin Jeesuksen kautta anteeksi.

Herra on voimallinen korjaamaan myös rikkimenneen saviastian. Ja jos sirpaleet ovat niin suuret, ettei liimaamalla saa, hän muovaa kokonaan uuden.

Rakkaus on myös sitoutumista. Mutta sitoutuminen tulee vapaaehtoisesti..haluamme sitoutua.


Joh. 14:15 Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni


Sitoutuminen tuo turvallisuutta. Mutta turvallisuus ja sitoutuminen eivät ole vapauden vastakohta. Vapaus ei saa olla myöskään vastuuttomuutta. Joskus vapaus väärinkäsitetään niin, etten ole vastuussa minnekään ja saan tehdä mitä haluan. Ei se ole vapautta. Se on itsekkyyttä ja välinpitämättömyyttä toisia kohtaan.

Vapaus tulee luottamuksesta. Jos puolisosi luottaa sinuun, on vapaus tehdä melkein mitä tahansa. Jos ei luota, oletko silloin tehnyt jotain, millä olet menettänyt puolisosi luottamuksen ehkä aiheesta..joten taas aihe palaa takaisin vastuuseen.

Itseasiassa vastuullisuus onkin vapautta..se tuo vapauden tullessaan. Luottamus edellyttää aina rehellisyyttä. Kun toinen näkee, että olet rehellinen, hän luottaa sinuun. Menetettyä luottamusta on vaikea saada takaisin...ehkä korkeintaan Jeesuksen anteeksiantamuksen voimalla. Anna anteeksi, niin sinullekin anteeksi annetaan.

Jos ei ole saanut rakkautta ei osaa sitä myöskään antaa. Mutta Jeesus rakastaa sinua ja hän pyytää, että tulet vapaaehtoisesti ja sitoudut ja otat vastuuta, eli rakastat, eli pidät hänen käskynsä. Samalla tulee myöskin vapaus ja rakkaus. Jumala saattaa tosin koetella, kestääkö rakkautesi. Mutta jos se on todellista, se kestää.

Rakkauden vastakohdaksi laitetaan usein viha...mutta viha ja rakkaus ovat hyvin lähellä toisiaan. Voisiko vastakohta olla ennemminkin välinpitämättömyys:

Ilm. 3:15

Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava!


16

Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulosJa ilman puolisoa voi elää, mutta ilman Jeesusta eläminen on mahdotonta.

En ole näissä asioissa mikään opettaja, niinkuin Paavalikin sanoi, ettei nainen opettaisi, mutta aattelen sen näin, että haluan jakaa sitä, mitä uskossa olon aikana on Herra näyttänyt. Ja jos siitä joku saa lohtua tai apua uskonvaellukseen, sillä aika on raskas ja jokainen uskova tarvitsee toisensa tukea..jokainen palvelkoon toistansa armolahjan mukaan...

Ja kamppailen joka päivä itse omien syntieni kanssa, sielunvihollinenhan tietää jokaisen heikot kohdat, joten hänen vastustamistaan tämä on loppuun saakka...

Useinhan vaikeudet käydään läpi kantapään kautta, ja hyvät neuvot oon itse saanut vanhemmilta uskossa olleilta naisilta. Kun olisi ollut malttia vielä noudattaakin näitä neuvoja, niin monelta olisi säästynyt...:)) Parhaat neuvot tulevat kuitenkin Taivaalliselta Isältä, kun maltamme hiljentyä kuuntelemaan, rukoilemaan ja lukemaan Sanasta, mitä Hän sanoo.


1. Kor 7:32 Soisin, ettei teillä olisi huolia. Naimaton mies huolehtii siitä, mikä on Herran, kuinka olisi Herralle mieliksi;33 mutta nainut huolehtii maailmallisista, kuinka olisi vaimolleen mieliksi


1. Piet. 4:8

Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä "rakkaus peittää syntien paljouden"


1. Tim. 1:5

Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta.
5 kommenttia:

 1. Rukousaihetta kerrakseen, että Jumala koskettaisi avoliitossa elävien sydämiä ja omatuntoja, että synnintunto heräisi.

  VastaaPoista
 2. "Nurkkis"..tosi on, ja että uskovaiset nuoret malttais odottaa Jumalan tuovan oikean puolison ja rukoilisivat siihen johdatusta..

  VastaaPoista
 3. Samaa olen minäkin murehtinut, sillä ei se seksistä pidättäytyminen seurusteluvaiheessa ole ollenkaan itsestäänselvyys uskovaisten nuorten keskuudessa. Kuitenkin koen, että siinä on yksi uskon ja vakaumuksen mittari.
  Jo vuosia sitten luin erään uskovaisen, muistaakseni körttinuoren haastattelun. Hän kertoi elävänsä avoliitossa. Olin aivan pöllämystynyt asiasta!
  Mutta miten voimme edellyttää nuorilta toisenlaista käyttäytymistä, jos uskovaiset aikuisetkaan eivät kykene näyttämään oikeaa esimerkkiä?

  VastaaPoista
 4. Ihana kirjoitus.Luin sen tässä ääneen jotta minä ja mieheni kumpikin kuulisimme sen.Tuntuu että kun on oltu yhdesä vaikeissa hetkissä toista rakastaa sitäkin enemmän ja avioliiton side lujittuu varsinkin kun Jeesus on mukana elämässämme.Tämä oli tosi hyvä ja puhutteleva postaus.Kiitos♥

  VastaaPoista
 5. On tosi vaikea puhua nuorille näistä asioista..varsinkaan kun itse ei ole ollut mikään malliesimerkki..tulin itsekin niin vanhana uskoon. Mutta sitä suuremmalla syyllä ymmärtää näiden asioiden tärkeyden. Irtosuhteet eivät koskaan saa mitään hyvää aikaan..

  Ja kiitos Katariina..sieltähän ne ohjeet löytyy Raamatusta, ei tarvitse edes omasta päästä vääntää..samanlaisia olivat ihmiset silloin kuin nyt..olosuhteet eri, mutta tunteet eivät muutu, yhtälailla vihataan ja rakastetaan :)))

  VastaaPoista